Posle trideset godina bavljenja dermatovenerologijom u velikom i dobro organizovanom sistemu kakav je Vojnomedicinska akademija, odlaskom u penziju dobio sam priliku da nastavim sa naučenim u potpuno drugačijem okruženju kao što je privatna praksa.

Ovo je izazov, ali i mogućnost da nastavim sa poslom za koji sam obučavan dugo i sistematično. Bio sam lekar u Klinici koja je praktikovala savremeni pristup u dijagnostici i lečenju posebno autoimunskih bolesti, zapaljenskih dermatoza kakva je npr. psorijaza i poslednjih godina malignih bolesti. Za proteklih trideset godina prešao sam put od lekara specijaliste na odeljenju, načelnika laboratorije za imunsku dermatologiju gde smo sprovodili alergološka testiranja na koži i brojne sofisticirane dijagnostičke metode detekcije autoantitela u koži i serumu bolesnika, načelnika Odeljenja klinike, a poslednjih trinaest godina (do novembra 2015. godine) načelnika Klinike za kožne i polne bolesti Vojnomedicinske akademije.

Uporedo sa radom u Klinici, bio sam aktivan i u okviru profesionalnih udruženja, prvo članstvom, a kasnije i kao Predsednik Dermatovenerološke sekcije Srpskog lekarskog društva i Generalni sekretar Udruženja dermatovenerologa Srbije (UDVS). Organizovao sam nacionalni kongres UDVS, stručne nacionalne i regionalne sastanake kao što su Beogradski dermatološki dani i sastanci Sekcije.

Kao nastavnik bio sam angažovan na Medicinskom fakultetu u Foči, RS i Medicinskom fakultetu VMA Univerziteta odbrane u Beogradu.

I dalje želim biti aktivan kao specijalista dermatovenerologije i nastavnik. Nadam se na zadovoljstvo onih koji će tražiti moje usluge, ali i lično, što sam u mogućnosti da i dalje budem aktivan i praktikujem ono što znam.


Prof. dr sc. med. Radoš Zečević